skip to Main Content

Oudercommissie

Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Zodat we van gedachten kunnen wisselen over alles wat met kinderopvang te maken heeft. Daarom hebben we een oudercommissie met ouders die actief meedenken.

Medezeggenschap van ouders is ook een belangrijke peiler in de Wet Kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op:

  • Beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid
  • Voedingsaangelegenheden
  • Openingstijden
  • Beleid ten aanzien van spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Wijziging van de prijs van de kinderopvang

Als oudercommissie van SKiK behartigen we de belangen van kinderen en ouders. Dit gebeurt door het uitbrengen van zowel gevraagd als ongevraagd advies over onder andere de bovenstaande onderwerpen.

De commissie komt drie keer per jaar bijeen om te vergaderen (waarvan 1 keer om te vergaderen over de begroting). De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en worden zichtbaar in de locaties opgehangen. Daarnaast wordt ook de agenda tijdig gepubliceerd zodat ouders in de gelegenheid gesteld worden hierop te reageren. Op verzoek worden de agenda en notulen digitaal verstrekt. Deze kunt u opvragen via info@skikkoggenland.nl

Naast bovenstaande formele taken houdt de oudercommissie zich ook bezig met verschillende praktische aangelegenheden zoals het verzorgen van het cadeautje op ‘de dag van de pedagogisch medewerker’, het zomerfeest, de website, GGD inspecties en externe communicatie.

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie? Of heeft een vraag voor de oudercommissie? Dan kunt u contact met de oudercommissie opnemen via oc@skikkoggenland.nl

Back To Top