skip to Main Content

Op deze pagina willen we u graag informeren over de kosten voor de peuterspeelzaal 2022. 

Als uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, betaalt u altijd een ouderbijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen, of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijkertijd de peuterspeelzaal bezoeken. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het maximum uurtarief, dat is voor 2022 € 8,50. De kostprijs voor de peuterspeelzaal is € 9,39. De gemeente Koggenland vergoedt voor alle ouders het verschil.

U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaalt u een ouderbijdrage aan Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK) volgens de onderstaande tabel.

Inkomen eigen bijdrage
per maand
1e kind
eigen bijdrage
per maand
2e kind
tabel 1 lager dan € 20.584 € 9,07 € 9,07
tabel 2 € 20.584 € 31.648 € 11,47 € 9,87
tabel 3 € 31.648 € 43.550 € 24,54 € 12,27
tabel 4 € 43.550 € 59.235 € 38,40 € 12,53
tabel 5 € 59.235 € 85.146 € 66,68 € 18,67
tabel 6 € 85.146 € 117.989 € 113,08 € 29,07
tabel 7 € 117.989 en hoger € 150,42 € 54,14

 

Wilt u uw kind aanmelden? Klik op de knop onderin deze pagina. Graag ontvangen wij via klant@kinderopvangwestfriesland.nl ook de volgende documenten:

U heeft recht op kinderopvangtoeslag

Wanneer u wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, vraagt u deze aan bij de belastingdienst. U ontvangt van de belastingdienst de toeslag. Deze toeslag dekt een deel van de kosten van de peuterspeelzaal. Het verschil tussen het aan SKiK te betalen factuurbedrag en de ontvangen toeslag is uw ouderbijdrage. Met een proefberekening op www.toeslagen.nl ontdekt u snel wat uw eigen bijdrage zal zijn. Het uurtarief in 2022 is € 8,50 en het aantal uren per maand is gemiddeld 26,66.

Toelichting reguliere peuterplaats
De Gemeente Koggenland verstrekt subsidie voor plaatsingen van 8 uur (2 dagdelen van 4 uur) per week, 40 weken per jaar. Dat is gemiddeld 26,66 uur per maand. Op onze locatie Dikkie Dik in Grosthuizen is het mogelijk om meer uren af te nemen, 5,5 uur per dag. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag kunnen voor deze meeruren toeslag aanvragen.

Toelichting VVE plaats
Soms vindt het consultatiebureau en/of het zorgteam van de gemeente Koggenland het belangrijk, dat een peuter vaker naar de peuteropvang gaat. Dit noemen we een VVE indicatie. Peuters met een VVE indicatie gaan 4 dagdelen van 4 uur naar de peuterspeelzaal. In dat geval worden een derde en vierde dagdeel geheel door de gemeente betaald.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de toeslag of het regelen van een inkomensverklaring? Bel dan naar 0229-248770 of stuur een mail naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Wij helpen u graag verder.

Back To Top