skip to Main Content

De kostprijs voor peuteropvang bedraagt in 2019 € 9,15 per uur, maar wat u daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen:

U heeft recht op kinderopvangtoeslag en uw gezamenlijk inkomen is hoger dan € 41.116 per jaar.

U betaalt € 9,15 per uur en krijgt op grond van uw inkomen een deel terug via de kinderopvangtoeslag die u heeft aangevraagd via de belastingdienst.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag en uw inkomen bedraagt € 41.116 of lager

In dit geval heeft u, naast kinderopvangtoeslag, ook recht op subsidie van de Gemeente Koggenland. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan via de belastingdienst. De subsidie van de gemeente vraagt u aan via het aanvraagformulier subsidie en deze stuurt u naar het Service Bureau van SKiK. U betaalt € 8,02 per uur aan SKiK. U heeft recht op subsidie van de gemeente tot € 9,15 per uur. De subsidie bedraag € 1,13 per uur en wordt aan SKiK uitbetaald.

U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag

In dit geval heeft u recht op subsidie van de Gemeente Koggenland, die u aanvraagt via het aanvraagformulier subsidie en vervolgens opstuurt naar het Service Bureau van SKiK. U betaalt een eigen bijdrage volgens de VNG tabel voor peuteropvang aan SKiK. De Gemeente Koggenland subsidie vult uw eigen bijdrage aan tot € 9,15 per uur en deze wordt aan SKiK uitbetaald.

 

Toelichting peuterplaats
De Gemeente verstrekt subsidie voor plaatsingen van minimaal 6 uur (2 dagdelen van 3 uur) per week. Neemt u minder uren af, dan komt u niet in aanmerking voor subsidie. Op diverse locaties is het mogelijk meer uren af te nemen, bijvoorbeeld 3,5 uur per dagdeel. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag kunnen voor deze meeruren toeslag aanvragen.

Toelichting VVE plaats
Soms vindt het consultatiebureau en/of het zorgteam van de gemeente Koggenland het erg belangrijk, dat een peuter vaker naar de peuteropvang gaat. Dit noemen we een VVE indicatie. Peuters met een VVE indicatie gaan 4 dagdelen van 3 uur naar de peuteropvang. In dat geval worden een derde en vierde dagdeel geheel door de gemeente betaald.

Belangrijk

  • Een subsidieplaats kan pas starten als het aanvraagformulier subsidie plus de bijlagen bij ons binnen is.
  • De gemeente verstrekt subsidie met terugwerkende kracht tot maximaal 3 maanden terug. Vraagt u bijvoorbeeld in september met terugwerkende kracht tot 1 januari subsidie aan, dan ontvangt u het maar tot 3 maanden terug. Dit geldt ook voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Regel deze zaken dus op tijd, anders loopt u toeslag/subsidie mis.
  • U betaald éénmalig inschrijfgeld voor de peuterspeelzaal in 2019 bedraagt dit €20,-.

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken om u te ondersteunen bij het invullen van de toeslag en/of subsidie? Maak dan een afspraak met het Service Bureau.

Back To Top