skip to Main Content

Aanbod

Op deze pagina kunt u het volledige aanbod van SKH en SKiK bekijken. Voor meer vragen of informatie over de verschillende pakketten kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice via 0229-248770 of klant@kinderopvangwestfriesland.nl

Overzicht Tarieven 2022

Dagopvang (KDV)

Jaarpakket (52 weken)                                                                                             € 8,50 p/u

Jaarpakket (52 weken) halve dagen                                                                       € 9,43 p/u

Jaarpakket even-oneven weken                                                                              € 9,43 p/u

Schoolwekenpakket (40 weken) voor kinderen vanaf 2 jaar                               € 9,39 p/u

Flexibele opvang                                                                                                       € 9,78 p/u

Peuterspeelschool/-zaal (PSZ)
De peuterspeelscholen/-zalen worden gesubsidieerd door de gemeente, u betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Voor een exacte berekening van uw eigen bijdrage bekijk hier de tabel van de ouderbijdrage.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Deze tarieven gelden zowel voor voorschoolse opvang (VSO) als naschoolse opvang (NSO)

Jaarpakket (52 weken)                                                                                             € 7,31 p/u

Jaarpakket even-oneven weken                                                                             € 8,39 p/u

Schoolwekenpakket (41 weken)                                                                             € 8,39 p/u

Schoolwekenpakket even-oneven weken                                                             € 8,39 p/u

Flexibele opvang                                                                                                        € 9,65 p/u

Vakantieopvang                                                                                                         € 8,39 p/u

Algemeen

Inbegrepen in de kosten?

Wij hebben als organisatie geen winstoogmerk en wij staan garant voor een hoge kwaliteit. Voeding, luiers, activiteiten en verzorgingsartikelen (zoals zonnebrandcrème) zijn bij onze prijs inbegrepen.

Administratiekosten

Er zullen administratiekosten berekend worden voor klanten die niet per automatische incasso willen betalen of bij een automatische incasso die zonder overleg met de administratie gestorneerd wordt.

De administratiekosten zijn € 2,50 per factuur.

Kinderopvangtoeslag

Voor werkende ouders biedt de overheid een tegemoetkoming in de kosten door middel van kinderopvangtoeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u zelf een aanvraag te doen bij de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. Ook kunt u hier een proefberekening maken.

Wat kost kinderopvang in Nederland? En hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? In deze infographic staat het uitgelegd. Een handig hulpmiddel om de kinderopvangtoeslag aan ouders en andere geïnteresseerden uit te leggen.

U kunt de kinderopvangtoeslag ook direct door de belastingdienst naar ons laten overmaken. Wij verrekenen dit bedrag met de totale kinderopvangkosten. U ontvangt van ons dan een factuur met alleen uw eigen bijdrage.

Uiteraard kunt u voor meer informatie of voor hulp bij het doorgeven van de wijzigingen aan de Belastingdienst altijd contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling klantenservice via klant@kinderopvangwestfriesland.nl

Rekentool
Om de kosten van kinderdagopvang of buitenschoolse opvang te berekenen kunt u onze rekentool gebruiken. Hiermee berekent u, op basis van uw gegevens, anoniem en vrijblijvend, de totale kosten (inclusief toeslagen) voor uw kinderen.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en huisregels van SKiK vindt u hier.

Kinderdagopvang (KDV)

Jaarpakket (52 weken)

 • Voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar
 • Opvang gedurende het gehele jaar, m.u.v. sluitingsdagen
 • Minimale afname 2 vaste dagdelen per week

Jaarpakket (52 weken) halve dagen

 • Voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar
 • Opvang gedurende het gehele jaar, m.u.v. sluitingsdagen
 • Minimale afname 2 vaste dagdelen per week
 • Beperkt aantal beschikbare plaatsen voor halve dagen

Jaarpakket even-oneven weken

 • Voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar
 • Hele jaar opvang (52 weken) op vaste dagen in de even of oneven weken.
 • Minimale afname gemiddeld 2 dagdelen per week (bijv. 2 vaste hele dagen in de even weken)
 • Beperkt aantal beschikbare plaatsen voor even-oneven pakket

Schoolwekenpakket (40 weken)

 • Voor kinderen vanaf 2 jaar
 • Opvang in de schoolweken op vaste dagen
 • Geen opvang in de landelijk vastgestelde schoolvakantieweken regio Noord, plus een extra week in de meivakantie.
 • Minimale afname 2 vaste hele dagen per week (dus 4 dagdelen). Dit kan ook een combinatie zijn van peuterspeelschool/-zaal in de ochtend en dagopvang in de middag, mits dit op dezelfde locatie is.
 • Beperkt aantal beschikbare plaatsen voor het schoolwekenpakket per locatie

Flexibele opvang

 • Voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar
 • Minimale afname gemiddeld 2 dagdelen per week, gedurende 52 weken
 • Beperkt aantal beschikbare plaatsen voor flexibele opvang per locatie
 • Flexibele tegoeden: Het flexibel tegoed is een jaartegoed. We gaan ervan uit dat de ouders zelf in de gaten houden of er gemiddeld gezien niet teveel opvang wordt afgenomen ten opzichte van het tegoed. Ouders krijgen elk kwartaal een tussentijds overzicht indien het tegoed wordt overschreden. Het is altijd mogelijk om het contract tussentijds te verhogen. Verlagen is alleen mogelijk met een maand opzegtermijn.
 • Inplannen van de opvang: Aanvragen die twee weken tevoren worden aangevraagd worden automatisch goedgekeurd. Aanvragen binnen twee weken worden alleen goedgekeurd als er plaats is op de groep en er geen extra medewerker ingezet hoeft te worden

Algemene informatie dagopvang

Openingstijden

 • Hele dag 7.00-18.30 (11,5 uur)
 • Halve dag:
  • Ochtend: 7.00- 13.30 (6,5 uur)
  • Middag: 12.30-18.30 (6 uur)
 • Maatwerkgroep: 6.00-19.30 uur

Marge-uren

Aan het begin van het kalenderjaar worden er marge-uren toegekend. Deze marge-uren worden naar rato berekend. Als u een heel kalenderjaar afneemt ontvangt u 46 marge-uren (4 hele dagen), deze kunnen worden ingezet mits de groep het toelaat. Zie ook extra dagdelen hieronder.

Extra dagdelen

Extra dagdelen kunnen vanaf 30 dagen tevoren worden aangevraagd via het ouderportaal. Uiterlijk 14 dagen tevoren is bekend of de extra dag toegekend kan worden. Aanvragen worden goedgekeurd als er plek is op de eigen groep en er geen extra medewerker ingezet hoeft te worden. Extra dagdelen kunnen worden ‘betaald’ met de marge-uren. Indien dit tegoed niet meer toereikend is, is het uurtarief voor extra opvanguren gelijk aan het uurtarief van het schoolweken pakket ongeacht het afgenomen opvangpakket. Extra dagdelen die na 17.00 uur voorafgaand aan de opvangdag worden afgezegd, worden wel in rekening gebracht.

Ruilen

 • Per dagdeel mogelijk binnen 14 dagen voor of na het oorspronkelijke opvangmoment.
 • Alleen mogelijk als de dagdelen even lang van duur zijn of als het dagdeel waarnaar geruild wordt minder lang is. Het is mogelijk om uren bij te kopen tegen uurtarief schoolwekenpakket. Zie ‘extra dagdelen’.
 • Alleen mogelijk als er plek is op de eigen groep en er geen extra medewerker ingezet hoeft te worden. Een ruildag kan 30 dagen tevoren aangevraagd worden via het ouderportaal. Uiterlijk 14 dagen tevoren is bekend of de ruildag toegekend kan worden.

Dit betekent dat op locaties met volle groepen of locaties waar groepen op rustige dagen worden samengevoegd de mogelijkheden tot afname van extra dagdelen en/of ruilen beperkt zijn.

Peuterspeelschool/-zaal (PSZ)

Schoolwekenpakket (40 weken)

 • Voor kinderen van 2-4 jaar
 • Opvang in de schoolweken op vaste dagen.
 • Geen opvang in landelijk vastgestelde schoolvakantieweken regio Noord. In de meivakantie zijn de peuterspeelscholen/-zalen 2 weken dicht.
 • Minimale afname 2 ochtenden per week van 4 uur. Kinderen met een VVE indicatie 4 ochtenden van 4 uur per week.
 • Duur opvang: 4 uur per dag. Zoveel mogelijk aansluitend bij schooltijden, meestal van 08.30-12.30 uur.
 • Extra dagdelen, ruilen en/of flexibele opvang zijn niet van toepassing bij de peuterspeelscholen/-zalen.

Combinatie met dagopvang

 • Minimale afname 2 ochtenden per week. Daarbij op een of meer van deze dagen verlengde opvang op de KDV groep in de middag, mits er plek is op deze groep op de gewenste middag(en).
 • Deze combinatie is alleen mogelijk als de KDV groep in hetzelfde gebouw is.
 • Duur opvang: afhankelijk van de locatie, ongeveer 10 uur. De peuterspeelschool/-zaal sluit zoveel mogelijk aan bij schooltijden, meestal van 08.30-12.30 uur. Verlengde opvang op de KDV-groep is vanaf eindtijd peuterspeelschool/-zaal tot 18.30 uur.
 • Voor de verschillende mogelijkheden vraag een offerte of vrijblijvende informatie aan bij klant@kinderopvangwestfriesland.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

Jaarpakket (52 weken)

 • Voor kinderen van 4 – 13 jaar
 • 52 weken (gehele jaar) opvang op vaste dagen
 • Minimale afname 1 dagdeel per week
 • Inclusief schoolsluitingsdagen. SKH|SKiK kan ervoor kiezen om onverwachte schoolsluitingsdagen extra in rekening te brengen.
 • In of exclusief voorschoolse opvang

Jaarpakket even-oneven weken

 • Voor kinderen van 4 – 13 jaar
 • 52 weken (gehele jaar) opvang op vaste dagen in de even of oneven weken
 • Minimale gemiddelde afname 1 dagdeel per week
 • Inclusief schoolsluitingsdagen. SKH|SKiK kan ervoor kiezen om onverwachte schoolsluitingsdagen extra in rekening te brengen.
 • In of exclusief voorschoolse opvang
 • Beperkt aantal beschikbare plaatsen voor even-oneven pakket per locatie

Schoolwekenpakket (40 weken)

 • Voor kinderen van 4 – 13 jaar
 • Opvang in de schoolweken op vaste dagen.
 • Geen opvang in de landelijk vastgestelde schoolvakantieweken regio Noord.
 • Minimale afname 1 dagdeel per week
 • Inclusief schoolsluitingsdagen. SKH|SKiK kan ervoor kiezen om onverwachte schoolsluitingsdagen extra in rekening te brengen.
 • In of exclusief voorschoolse opvang

Schoolwekenpakket even-oneven weken

 • Voor kinderen van 4 – 13 jaar
 • Opvang in de schoolweken op vaste dagen in de even of oneven weken.
 • Geen opvang in de landelijk vastgestelde schoolvakantieweken regio Noord.
 • Minimale afname 1 dagdeel per week
 • Inclusief schoolsluitingsdagen. SKH|SKiK kan ervoor kiezen om onverwachte schoolsluitingsdagen extra in rekening te brengen.
 • In of exclusief voorschoolse opvang
 • Beperkt aantal beschikbare plaatsen voor even-oneven pakket per locatie

Flexibele opvang

 • Voor kinderen van 4 – 13 jaar
 • Minimale afname is gemiddeld 1 ochtend en/of middag per schoolweek
 • Beperkt aantal beschikbare plaatsen per locatie
 • Het flexibel tegoed is een jaartegoed. Ouders krijgen elk kwartaal een tussentijds overzicht indien het tegoed wordt overschreden. Ongebruikte uren komen jaarlijks te vervallen. Overschrijding van het tegoed wordt aan het einde van het jaar in rekening gebracht. Tussentijdse aanpassing van het tegoed is mogelijk. Minderen van het tegoed kan met 1 maand opzegtermijn.
 • Kosten: Afhankelijk van de schooltijden wordt het aantal uur per jaar als volgt bepaald: aantal VSO/BSO uren per week x aantal schoolweken = het minimumaantal af te nemen uren per jaar. Uurtarief flexibele opvang schoolweken: € 9,65.
 • Reservering van opvang: aansluitend op de schooltijden. Aanvragen die 14 dagen of meer tevoren worden aangevraagd, worden automatisch goedgekeurd. Aanvragen binnen 14 dagen zoals hierboven beschreven, worden alleen goedgekeurd als er plek is op de groep en er geen extra medewerker ingezet hoeft te worden. Gereserveerde dagdelen die na de sluitingstermijn worden afgezegd worden wel in rekening gebracht.
 • Ruilen: Binnen 14 dagen voor of na de oorspronkelijke opvangdag. Alleen mogelijk als er plek is op de locatie en er geen extra medewerker ingezet hoeft te worden.

Algemene informatie buitenschoolse opvang

Openingstijden

 • De voorschoolse opvang start om 07.00 uur en sluit aan bij begin schooltijd.
 • De begintijd van de naschoolse opvang sluit aan bij de eindtijd van school. De eindtijd is 18.30 uur.

Marge-uren

Aan het begin van het kalenderjaar worden er marge-uren toegekend. Deze marge-uren worden naar rato berekend. Als u een heel kalenderjaar afneemt ontvangt u 20 marge-uren (ongeveer 4 middagen), deze kunnen worden ingezet mits de groep het toelaat. Zie ook extra dagdelen hieronder.

Extra dagdelen

Extra dagdelen kunnen vanaf 30 dagen tevoren worden aangevraagd via het ouderportaal. Uiterlijk 14 dagen tevoren is bekend of de extra dag toegekend kan worden. Aanvragen worden goedgekeurd als er plek is en er geen extra medewerker ingezet hoeft te worden. Extra dagdelen kunnen worden ‘betaald’ met de marge-uren. Indien dit tegoed niet meer toereikend is, is het uurtarief voor extra dagdelen € 8,39 (gelijk aan tarief schoolweken) ongeacht het afgenomen opvangpakket. Het aantal uren dat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de schooltijden die van toepassing zijn voor het kind. Extra dagdelen die na 17.00 uur op de dag voorafgaand aan de opvangdag worden afgezegd, worden wel in rekening gebracht.

Ruilen

Ruilen is mogelijk 14 dagen voor of na de oorspronkelijke opvangdag. Ruilen is alleen mogelijk als er plek is en er geen extra medewerker ingezet hoeft te worden. Ruilen zonder bijbetaling is alleen mogelijk als de dagen een gelijke lengte hebben of als de dag waarnaar geruild wordt korter is. Vakantiedagen kunnen niet geruild worden met schooldagen. Een ruildag kan 30 dagen tevoren aangevraagd worden via het ouderportaal. Uiterlijk 14 dagen tevoren is bekend of de ruildag toegekend kan worden.

Dit betekent dat op locaties met volle groepen of locaties waar groepen op rustige dagen worden samengevoegd de mogelijkheden tot afname van extra dagdelen en/of ruilen beperkt zijn.

Vakantieopvang

 • Voor ouders met een jaarpakket die extra vakantiedagen willen afnemen.
 • Voor ouders met een schoolwekenpakket die structureel extra vakantiedagen willen afnemen. Voor deze ouders is de minimum afname 3 dagen (6 dagdelen) per jaar.
 • Voor ouders die structureel alleen vakantieopvang willen afnemen. Voor deze ouders is de minimum afname 3 dagen (6 dagdelen) per jaar.
 • Te gebruiken voor vakanties zoals vastgesteld voor de regio Noord en voor schoolsluitingsdagen.
 • Vakanties dienen 1 maand tevoren bij kleine vakanties worden aangevraagd en 2 maanden bij de zomervakantie, op dat moment is een plek gegarandeerd, anders alleen als er geen extra medewerkers ingezet hoeven worden.
 • Minimum afname 3 dagen per jaar (6 dagdelen)
 • Uurtarief: € 8,39
 • Hele dag 7.00-18.30 uur en halve dag 6 uur: 7.00 – 13.00 of van 12.30-18.30 uur
  N.B. halve dagen in de vakanties zijn alleen toegestaan als er geen uitje is gepland.

Back To Top