skip to Main Content

Kosten kinderopvang

Wij hebben als organisatie geen winstoogmerk en wij staan garant voor een hoge kwaliteit. Voeding, luiers, activiteiten en verzorgingsartikelen zijn bij onze prijs inbegrepen. In 2020 is onze prijs voor KDV vanaf € 8,17 per uur en BSO vanaf € 7,02 per uur.

Tarieventabel 2020 KDV
Tarieventabel 2020 BSO 52 weken
Tarieventabel 2020 BSO schoolweken
Tarieven peuterspeelzaal 2020
Tarieven en informatie tussenschoolse opvang (TSO)

De overheid draagt bij aan de kinderopvangkosten via de kinderopvangtoeslag. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag als ze beide werken, een opleiding volgen, bezig zijn met een traject van werk naar werk of een inburgeringscursus volgen. Deze bijdrage is afhankelijk van het belastbare gezinsinkomen. In deze infographic staat dit uitgelegd. Kijk op www.toeslagen.nl voor de voorwaarden. Ook kunt u hier een proefberekening maken.

Ouders die op sociaal medische gronden opvang nodig hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.

 

Back To Top