skip to Main Content

Kosten kinderopvang

Met ons aanbod hopen we de combinatie van werken en zorgen voor uw kind(eren) voor u te vergemakkelijken. Wij adviseren u graag vrijblijvend. Onze tarieven voor 2019 zijn:

Uurtarief dagopvang (52 weken): € 8,02*
Uurtarief buitenschoolse opvang (52 weken): € 6,95*
*Voor flexibele opvang of afname van minder uren gelden hogere uurtarieven, vraag bij het Service Bureau naar de mogelijkheden.

Tarieventabel KDV 2019
Tarieventabel BSO 2019

Tarieven en subsidiemogelijkheden peuterspeelzaal (PSZ)
Meer informatie over de tussenschoolse opvang (TSO)

De overheid draagt bij aan de kinderopvangkosten via de kinderopvangtoeslag. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag als ze beide werken, een opleiding volgen, bezig zijn met een traject van werk naar werk of een inburgeringscursus volgen. Deze bijdrage is afhankelijk van het belastbare gezinsinkomen. Voor het tweede en volgende kind uit het gezin is de bijdrage van de overheid hoger dan voor het eerste kind. Het eerste kind is in dit geval het kind met de meeste opvanguren.

Ouders die op sociaal medische gronden opvang nodig hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en/of bij een kind met een VVE indicatie, draagt de gemeente Koggenland bij aan de kosten voor de peuterspeelzaal.
Klik hier voor meer informatie.

Kijk op www.toeslagen.nl voor de voorwaarden. Ook kunt u via proefberekening een proefberekening maken.

Back To Top