skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

We hanteren de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Klik hier voor de voorwaarden dagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Klik hier voor onze aanvullende algemene voorwaarden.

Back To Top