skip to Main Content

Spelend leren op de peuterspeelzaal en in de 3+ groep

Voorbereiding op school
Peuters en kleuters voorbereiden op school is een vak apart. Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door (samen)spelen met andere kinderen en volwassenen in een uitdagende en kindvriendelijk ingerichte ruimte. In een veilige en vertrouwde omgeving, waar ook de ouders volop betrokken zijn en kunnen leren hoe ze hun kind ondersteunen in hun ontwikkeling.

Twee- en driejarigen spelen met plezier en voelen zich prettig bij het aanbod en in de ruimte waar ze samenspelen. Al met één keer per week extra aanbod maken ze grote stappen vooruit in de ontwikkeling! SKiK heeft om deze reden een speciaal aanbod om hen voor te bereiden op de basisschool.

Peuterspeelzaal in elke kern van de gemeente Koggenland
De peuterspeelzaal is voor alle kinderen uit de gemeente Koggenland van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen twee dagdelen van elk 3 uur per week naar de peuterspeelzaal. Een kind met een VVE-indicatie heeft vanaf de leeftijd van 2 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen van elk 3 uur per week.

De peuterspeelzalen zijn opgedeeld in groepen. Een groep (dagdeelcombinatie van 2 dagdelen) bestaat maximaal uit 16 kinderen met twee vaste pedagogisch medewerk(st)ers en vaak aangevuld door stagiaires. Per groep wordt een combinatie van twee vastgestelde dagdelen aangeboden. Een overzicht van de groepen, dagdeelcombinaties en de openingstijden per peuterspeelzaal vindt u bij de locaties.

3+ groep Berkhout
Kinderen maken, als ze drie jaar zijn, een sprongetje in hun ontwikkeling. Ze krijgen meer behoefte aan uitdaging en willen meer samen spelen. Er ontstaat een grote behoefte om meer te willen ‘leren’ en bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. De kinderen willen daarin serieus genomen worden. Op deze leeftijd krijgen ze steeds meer oog voor de wereld om hen heen en ontstaat de behoefte om de wereld te gaan begrijpen. Met rollenspellen oefenen ze allerlei handelingen die ze dagelijks om zich heen zien, zoals in een winkel iets kopen of naar de dokter gaan.

Voor kinderen vanaf 3 jaar van kindcentrum de Berk (PSZ en KDV) maar ook kinderen van andere kinderdagverblijven of peuterspeelzalen die ingeschreven worden bij de Geert Holleschool, biedt SKiK een extra dagdeel aan op de woensdagochtend voor een perfecte voorbereiding op de basisschool!

Back To Top