skip to Main Content

SKiK is een stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op bijvoorbeeld financieel en pedagogisch gebied. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van SKiK en werken volgens de richtlijnen van de Governance Code Kinderopvang. Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de directeur-bestuurder terzijde staan en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht van SKiK.

De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van SKiK en de directeur-bestuurder. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen van SKiK en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

De directeur-bestuurder en Raad van Toezicht zijn aangesteld per 1 januari 2018 en vormen ook het bestuur van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH). Het Reglement van de Raad van Toezicht en het Rooster van Aftreden dat u op deze pagina vindt, zijn documenten van SKH, die ook gelden voor SKiK.

Lees hier het Reglement van de Raad van Toezicht.

De directeur-bestuurder is:

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Ed Agema is voorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Hij is controller en specialist in Crisis- en Fraude management en was werkzaam bij de Rabobank organisatie.
eagema@kinderopvanghoorn.nl
Els van Kampen is lid van de Raad van Toezicht en lid van de commissie pedagogiek. Ze is orthopedagoog en heeft een Master of Education. In het dagelijks leven is Els opleidingsmanager bij het ROC Horizon College.
evankampen@kinderopvanghoorn.nl
Mieke Moscou is lid van de Raad van Toezicht en lid van de commissie personeel en commissie pedagogiek. Zij is orthopedagoog en jurist en is werkzaam als stafmedewerker kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling bij het ROC Kop van Noord-Holland.
mmoscou@kinderopvanghoorn.nl
Sandra Kroon is lid van de Raad van Toezicht en en lid van de commissie personeel en de remuneratiecommissie. Zij is als bestuurs- en management consultant werkzaam bij mediabedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.
skroon@kinderopvanghoorn.nl
Erik Holtslag is lid van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie.
eholtslag@kinderopvanghoorn.nl

Meer lezen over benoeming en samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden.

Back To Top