skip to Main Content

SKiK is een stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op bijvoorbeeld financieel en pedagogisch gebied. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van SKiK en werken volgens de richtlijnen van de Governance Code Kinderopvang. Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de directeur-bestuurder terzijde staan en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht van SKiK.

De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van SKiK en de directeur-bestuurder. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen van SKiK en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

De directeur-bestuurder en de leden van Raad van Toezicht zijn aangesteld per 1 januari 2018 en vormen ook het bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH). Het Reglement van de Raad van Toezicht en het Rooster van Aftreden dat u op deze pagina vindt, zijn documenten van SKH, die ook gelden voor SKiK.

Lees hier het Reglement van de Raad van Toezicht.

De directeur-bestuurder is:

Marjan Terpstra is directeur-bestuurder sinds 1 januari 2014 en daarvoor werkzaam als manager bedrijfsvoering bij SKH.
mterpstra@kinderopvangwestfriesland.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Ed Agema is voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 1 januari 1996 en lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Hij heeft een financiële achtergrond en is directeur van een exploitatiemaatschappij in onroerend goed in Hoorn.
eagema@kinderopvangwestfriesland.nl
Mieke Moscou is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 augustus 2010 en lid van de commissie personeel en commissie pedagogiek. Zij is orthopedagoog en jurist en is werkzaam als stafmedewerker kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling bij het ROC Kop van Noord-Holland.
mmoscou@kinderopvangwestfriesland.nl
Sandra Kroon is lid van de Raad van Toezicht sinds 24 februari 2016 en en lid van de commissie personeel en de remuneratiecommissie. Zij is als bestuurs- en management consultant werkzaam bij mediabedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.
skroon@kinderopvangwestfriesland.nl
Erik Holtslag is lid van de Raad van Toezicht sinds 24 februari 2016 en lid van de auditcommissie. Hij is een ontwikkelingsgerichte en maatschappelijk ondernemende bestuurder in het voortgezet onderwijs. Hij heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en ruime ervaring in toezicht houden op strategie, uitvoering van beleid, financiële verantwoording en resultaten
eholtslag@kinderopvangwestfriesland.nl
Saskia Makker-Velthuis is lid van de RvT sinds 1 januari 2019 en lid van de commissie pedagogiek. Zij is sinds 2012 bestuursvoorzitter bij een organisatie voor basis èn voortgezet onderwijs met ca. 7500 leerlingen in het midden van het land. Zij had voordien diverse andere functies binnen het onderwijs, van docent tot rector en altijd met het doel om  ‘samen te bouwen aan onderwijs dat ertoe doet’.
smakker@kinderopvangwestfriesland.nl

 

 

 

U kunt hier meer lezen over:
Rvt Toezichtkader
RvT Toezichtvisie
de benoeming en samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden

Back To Top