skip to Main Content

SKiK biedt al 35 jaar vertrouwde en veilige opvang in de gemeente Koggenland

In 1983 startten wij met onze eerste locatie, maar inmiddels zijn we gegroeid naar dertien locaties. Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze medewerkers en geloven in continue ontwikkelen en verbeteren. De medewerkers op de locatie worden ondersteund door het servicebureau, dat wordt verzorgd door onze zusterorganisatie Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH).

Onze medewerkers
Onze pedagogisch medewerk(st)ers bieden uw kind een veilige en sociale omgeving om te ontwikkelen. Wij streven naar een team waar ouders zich mee kunnen identificeren en een afspiegeling van de maatschappij, met verschillende culturen, leefstijlen en leeftijden. Wij geloven in kwaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. Er wordt daarom continue getraind en bijgeschoold, bijvoorbeeld met video-interactie.

Om de samenwerking in de kernen te bevorderen en de teams te ondersteunen heeft SKiK wijkmanagers. Bij SKiK en SKH samen zijn er vijf wijkmanagers, van links naar rechts:

Mariska Rood
Femke de Boer
Marlies Luitjes
Mirjam Entius
Ilonka Heine

 


Servicebureau

De medewerkers op ons servicebureau zorgen voor een optimale administratieve verwerking en bieden de middelen om locaties en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. De afdeling planning & plaatsing is het aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders.

Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder, de manager bedrijfsvoering, de beleidsmedewerkers pedagogiek, de manager P&O en de wijkmanagers.

Raad van Toezicht
SKiK is een stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op bijvoorbeeld juridisch, financieel en agogisch gebied. Wij staan voor transparantie van onze processen en laten ons daar graag in adviseren. Lees verder.

Ouderraad / oudercommissie
Ouders zijn onze partners in opvoeding. Wij willen ouders instemming geven en betrekken bij onze organisatie. Hiervoor heeft elke locatie een oudercommissie en is er een ouderraad voor advies in het beleid. Wilt u als ouder met ons mee ontwikkelen?

Back To Top