skip to Main Content

SKiK biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor het opa&oma pakket. SKiK wil hiermee inspelen op de situatie waarin veel ouders tegenwoordig verkeren: een combinatie van een kinderdagverblijf en opa & oma (of buurvrouw, vriendin…) om zo de opvang tijdens de werkdagen in te vullen. De ervaring leert ons echter dat ouders soms in de problemen komen als opa & oma op vakantie gaan of onverhoopt ziek worden. Het opa&oma pakket biedt daarvoor een oplossing.

Het opa&oma pakket houdt in dat u 13 losse opvangdagen per jaar afneemt. De dagen worden maandelijks meegefactureerd, zodat u er van tevoren kinderopvangtoeslag op aan kunt vragen. U kunt vervolgens de 13 dagen op een zelf gekozen moment afnemen (bv. in 1x achter elkaar als vakantie of verspreid over het jaar).

Voor het opa&oma pakket garanderen wij de opvang voor uw kind, mits deze een week van tevoren aangevraagd is. Komt de opvang, vanwege bijvoorbeeld ziekte, voor u ook onverwachts, kunnen wij de plek niet voor 100 procent garanderen, maar kunt u er vanuit gaan dat wij alles in het werk zullen stellen om het voor u mogelijk te maken.

  • Het opa&oma pakket kan afgenomen worden op zowel het KDV als de BSO
  • Op het KDV (0-4 jaar) kan het opa&oma pakket alleen worden afgenomen als u daarnaast ook 2 dagdelen (of 1 dag) kinderopvang bij SKiK afneemt
  • Op de BSO (4-12 jaar) kan het opa&oma pakket ook los worden afgenomen
  • De dagen op de BSO kunnen zowel in de schoolweken als in de vakanties opgenomen worden

De 13 dagen zijn over het jaar verdeeld, zodat u gemiddeld recht heeft op 1 extra dag per 4 weken (4×13=52). Bij opzegging van het contract (met een reguliere opzegtermijn van 1 maand) wordt naar rato gekeken hoeveel dagen zijn afgenomen. Als dat meer is dan al is gefactureerd, volgt er een nafacturatie. Heeft u minder dagen afgenomen, worden deze niet gerestitueerd.

Back To Top