skip to Main Content

SKiK biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor het opa&oma pakket. SKiK wil hiermee inspelen op de situatie waarin veel ouders tegenwoordig verkeren: een combinatie van een kinderdagverblijf en opa & oma (of buurvrouw, vriendin…) om zo de opvang tijdens de werkdagen in te vullen. De ervaring leert ons echter dat ouders soms in de problemen komen als opa & oma op vakantie gaan of onverhoopt ziek worden. Het opa&oma pakket biedt daarvoor een oplossing.

Het opa&oma contract houdt in dat u 100 (BSO) of 150 (KDV) losse opvanguren per jaar afneemt. Deze uren worden maandelijks meegefactureerd, zodat u er van tevoren kinderopvangtoeslag op aan kunt vragen. U kunt vervolgens het urentegoed gebruiken om de gewenste opvangdagen op een zelf gekozen moment in te plannen (bv. in 1x achter elkaar als vakantie of verspreid over het jaar).

Voor het opa&oma contract garanderen wij de opvang voor uw kind, mits deze een week van tevoren aangevraagd is. Komt de opvang, vanwege bijvoorbeeld ziekte, voor u ook onverwachts, kunnen wij de plek niet voor 100 procent garanderen, maar kunt u er vanuit gaan dat wij alles in het werk zullen stellen om het voor u mogelijk te maken.

  • Het opa&oma contract kan afgenomen worden op zowel het KDV als de BSO.
  • Op het KDV (0-4 jaar) kan het opa&oma contract alleen worden afgenomen als u daarnaast ook 2 dagdelen (of 1 dag) kinderopvang bij SKH afneemt.
  • Op de BSO (4-12 jaar) kan het opa&oma contract ook los worden afgenomen.
  • De uren op de BSO kunnen zowel in de schoolweken als in de vakanties opgenomen worden.
  • Afname van opvang kan alleen in dagdelen en niet per uur.
  • Op de BSO kunnen in de vakanties en op studiedagen alleen hele dagen worden afgenomen.
  • Er is een beperkt aantal beschikbare opa&oma ‘plaatsen’. Dit aantal verschilt per locatie.

Gemiddeld kunt u met dit urentegoed ongeveer 1 extra dag per 4 weken afnemen. Bij opzegging van het contract (met een reguliere opzegtermijn van 1 maand) wordt naar rato gekeken hoeveel uren zijn afgenomen. Als dat meer is dan al is gefactureerd, volgt er een nafacturatie. Heeft u minder uren afgenomen, worden deze niet gerestitueerd.

Back To Top