skip to Main Content

Onze visie

Ieder kind verdient een eigen plekje binnen de groep. Wij vinden het belangrijk dat iedereen wordt gerespecteerd als individu. We luisteren naar de kinderen, laten ze in hun waarde en benaderen hen op een positieve manier. Deze pedagogische elementen staan centraal in onze kinderopvang.

SKiK geeft elk kind de ruimte om zich, in eigen tempo en in een veilige omgeving, door spel en ontdekking te ontwikkelen. 

In het pedagogisch beleid zijn onderstaande basisdoelen uitgewerkt:

  • emotionele veiligheid;
  • ontwikkeling van persoonlijke competentie;
  • ontwikkeling van sociale competentie;
  • waarden en normen;

De pedagogisch medewerker is het belangrijkste instrument om deze doelen te bereiken.

Lees hier het volledige pedagogisch beleid kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
Lees hier het volledige pedagogisch beleid peuterspeelzalen..

Gezonde voeding

We vinden het bij SKiK belangrijk om bewust bezig te zijn met gezonde voeding en werken met een voedingsbeleid, gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum. De producten die wij de kinderen aanbieden zijn onder andere vers fruit, brood en gezond beleg.

Werkwijze

Sommige kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning. Wanneer een gevoel van veiligheid ontbreekt, kan een kind zich onvoldoende ontwikkelen. De kinderopvang heeft daarin ook een belangrijke signaleringsfunctie. Door het kind te observeren kijken pedagogisch medewerkers op een specifieke manier naar de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. De resultaten van deze observaties worden gedeeld in de ouder- en ontwikkelingsgesprekken. Samen met de ouders wordt een handelingsplan afgesproken.

Back To Top