skip to Main Content

Veranker de unieke expertise van de kinderopvang 

Manifest Kinderopvang: Veranker de unieke expertise van de kinderopvang 

Kinderopvang vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en vormen naast thuis en school een plek waar opvoeding en educatie plaatsvindt. Branchepartijen BK, BMK en BOinK pleiten ervoor om de expertise van de kinderopvang maatschappijbreed in te zetten. Het is voor het eerst dat zo’n brede vertegenwoordiging van de kinderopvangsector inzet op erkenning. 

De drie belangrijkste pijlers voor de pedagogisch-educatieve waarde van kinderopvang zijn:   

  • Voorschoolse voorziening voor 0-4 jaar. De basis voor een succesvolle schoolcarrière wordt gelegd voor het vierde jaar! Kinderopvang werkt steeds vaker nauw samen met basisscholen om de doorgaande ontwikkellijn van kinderen tot 6 jaar vorm te geven. 
  • Aandeel in de brede ontwikkeling van kinderen. In samenwerking met ouders en scholen kan de kinderopvang kinderen een breed aanbod bieden waarbij spelend leren en talentontwikkeling centraal staan. 
  • Dienstverlening en opvoedondersteuning voor ouders. Kinderopvang ontzorgt maar biedt ook een ontmoetingsplek waar ouders advies, ondersteuning of gewoon een luisterend oor vinden. “It takes a village to raise a child”.    

Onze tijd vraagt om een bredere kijk op opvang en onderwijs. De specifieke expertise van de kinderopvang levert een waardevolle bijdrage aan de noodzakelijke vernieuwingen. Dit vraagt om een duidelijke politieke keuze. 

SKiK heeft een duidelijke keuze gemaakt om haar expertise en ervaring in te zetten voor de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. We zijn trots op wat er op het gebied van deze samenwerking al bereikt is en zullen er, ondanks de huidige wettelijke belemmeringen, de komende jaren alles aan doen om deze samenwerking verder te verdiepen.  

Wilt u meer lezen over de visie van de sector, klik dan op onderstaande link naar het Manifest Kinderopvang van de gezamenlijke brancheverenigingen van werkgevers en ouders. 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/content/uploads/sites/3/2019/10/Manifest-kinderopvang_Veranker-de-unieke-expertise-van-de-kinderopvang-2.pdf 

 

 

 

Back To Top