skip to Main Content

SKiK opent kinderdagopvang en 3+ groep in Berkhout

Nieuwe groep voor kinderdagopvang (0-4 jaar)

Tijdens de zomervakantie wordt bij basisschool Geert Holle hard gewerkt aan het realiseren van een kinderdagverblijf bij de school. Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK) verzorgde bij de basisschool al buitenschoolse opvang (BSO) en een peuterspeelzaal. Het openen van ook een groep voor kinderdagopvang is een mooie stap in de richting van een breed aanbod binnen de school voor alle kinderen van 0 tot 12 gedurende de hele dag.

3+ groep

Vanaf september biedt SKiK voor alle peuters van 3 jaar en ouder ook een extra dagdeel aan op de woensdagochtend. Kinderen maken, als ze drie jaar zijn, een sprongetje in hun ontwikkeling. Ze krijgen meer behoefte aan uitdaging en willen meer samen spelen. Er ontstaat een grote behoefte om meer te willen ‘leren’ en bepaalde zaken onder de knie te krijgen. In de 3+ groep wordt straks één dagdeel per week aangesloten bij de activiteiten van de school, waardoor de stap naar de basisschool heel natuurlijk verloopt. Alle kinderen van 3 jaar van de kinderdagopvang en van de peuterspeelzaal kunnen meedoen!

BSO

De voorschoolse- en buitenschoolse opvang gaat vanaf september elke dag open. Dit betekent dat alle kinderen na schooltijd in het eigen, vertrouwde dorp blijven en samen met hun broertje of zusje van het kinderverblijf aan het einde van de dag weer opgehaald kunnen worden.

Het aanbod voor de kinderen van 0-12 jaar in de kern Berkhout is hiermee compleet en de samenwerking tussen SKiK en basisschool Geert Holle is veelbelovend!

Back To Top