skip to Main Content

Noodopvang op werkdagen

Noodopvang op werkdagen

U kunt noodopvang aanvragen door op de onderstaande knop te klikken.

Let op: heeft u noodopvang nodig voor de volgende dag, zorg ervoor dat dit voor 16:30 uur via het aanmeldformulier is aangevraagd.

Aanmelden noodopvang

 

Noodlocaties alleen geopend voor ouders met cruciale beroepen
Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderopvang te sluiten. Vanaf maandag 16 maart zijn de volgende maatregelen van toepassing:

  • Scholen én kinderopvang zijn gesloten tot en met 11 mei
  • Kinderopvang is alleen nog geopend voor ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep

Als jouw gezin hier niet onder valt, dien je zelf voor opvang te zorgen aangezien de overheid ons heeft opgedragen te sluiten.

Uitzondering voor cruciale beroepen
Scholen en organisaties voor kinderopvang zijn gevraagd om bij te dragen aan het voortzetten van noodzakelijke maatschappelijke functies. Daarom zal SKiK samen met andere kinderopvangorganisaties en scholen, er alles aan blijven doen om ouders in cruciale beroepen te ondersteunen met opvang voor hun kinderen.

De afspraak dat alleen kinderen waarvan beide ouders werken in cruciale beroepen terecht kunnen bij de kinderopvang als ouders zelf geen opvang kunnen organiseren, is door het kabinet enigszins versoepeld. De maatregel is nu als volgt: als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is nog steeds het dringende verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Lukt dat echt niet, dan kan er een beroep worden gedaan op kinderopvang. Het is geen harde eis meer dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Van werkgevers in niet-cruciale beroepen wordt verwacht dat zij meehelpen en meedenken om opvang soepel te laten verlopen.

Hoe wordt de noodopvang in Koggenland geregeld?

De noodopvang wordt van 7.00 – 18.30 uur, dus ook tijdens reguliere schooltijd, aangeboden op de volgende centrale plek:

Koggenland (0-12 jaar):
SKiK Figaro, Middengouw 19, Ursem

Koggenland (0-12 jaar):
SKiK Pinokkio, de Fuik 1, Avenhorn

Mogelijk vindt de opvang onder schooltijd op school zelf plaats. In dat geval regelen wij het vervoer.

U kunt uw kind voor deze locaties aanmelden via het aanmeldformulier.

De opvang wordt aangeboden door een team van pedagogisch medewerkers en eventueel leerkrachten van de verschillende basisscholen. Mocht het aantal kinderen te groot worden, kan besloten worden om nog een noodlocatie toe te voegen. In dat geval wordt u daar direct over geïnformeerd.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, is het informatienummer 0229-285858.

Back To Top