skip to Main Content

Compensatieregeling corona voor ouders met KDV, VSO en BSO contract

Beste ouders/verzorgers,

Dinsdagavond kondigde premier Rutte een verlenging aan van de maatregelen in verband met het coronavirus. Kinderopvang en scholen blijven tenminste gesloten tot en met dinsdag 28 april. Gelukkig blijft ook voor deze langere periode de compensatieregeling voor ouders overeind.

De onzekere toekomst en mogelijk verlies van banen kan ertoe leiden, dat veel ouders/verzorgers hun plaats bij SKH/SKiK willen opzeggen. Dat heeft direct gevolgen voor onze organisatie, terwijl we nu nog geen zicht hebben op de vraag naar kinderopvang als deze crisis overwonnen is. De compensatieregeling van de regering maakt het mogelijk om nu nog geen ingrijpende maatregelen te hoeven nemen en nog af te wachten hoe de situatie er na deze crisis uit gaat zien.

Voor de gehele sluitingsperiode geldt dat er voor alle ouders van SKH/SKiK geen kosten verbonden zijn aan de kinderopvang, dus ook de ouders die momenteel geen gebruik kunnen maken van de opvang. Uw eigen bijdrage wordt in zijn geheel door ons aan u terugbetaald. Wij zijn blij met de compensatieregeling van de regering. Toch zien we de inkomsten nu al teruglopen. Er stromen kinderen uit, bijvoorbeeld omdat ze 4 of 12 jaar worden. Daarnaast merken we dat het aantal aanmeldingen sterk terugloopt.

Wij willen graag goede kinderopvang bieden en blijven bieden en daarvoor hebben wij onze medewerkers hard nodig. De realiteit echter zoals hierboven al aangegeven maakt ook dat wij zakelijk gezien steeds moeten inschatten of wij medewerkers met tijdelijke contracten wel kunnen verlengen. Om ons te helpen zo veel mogelijk van onze medewerkers in dienst te houden, verzoeken wij u dringend om de kinderopvang niet op te zeggen en de gehele factuur te betalen, dus ook uw eigen bijdrage. Dat is nodig om aanspraak te kunnen doen op de compensatieregeling. Zeg alleen uw kinderopvang op als u de opvang na de sluitingsperiode echt niet meer nodig heeft. In dat geval zullen wij uw contract, met inachtneming van de opzegtermijn – met uw toestemming – beëindigen vanaf de laatste dag van de kostenloze periode. Op dit moment is dat 28 april, maar als de sluiting nog verlengd wordt, kan dat ook een latere datum zijn.

Wordt uw kind tussen 16 maart en 28 april 4 jaar? Laat dan het dagopvang contract verlengen tot de eerste startdag op school. Voor u worden de kosten volledig gecompenseerd en op die manier helpt u ons om optimaal gebruik te maken van de regeling van de regering. Zo voorkomen we dat we maatregelen moeten nemen die we niet zo gemakkelijk meer terug kunnen draaien.

Meer informatie over de compensatieregeling vindt u op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Met vriendelijke groet,

Marjan Terpstra

Directeur-bestuurder
Stichting Kinderopvang Hoorn?en Stichting Kinderopvang Koggenland

Back To Top