skip to Main Content

Geert Holle | TSO

SKiK biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussenschoolse opvang op de Geert Holleschool.

SKiK geeft prioriteit aan een veilige en vertrouwde omgeving waar het kind in een ontspannen sfeer kan overblijven, eten en drinken. Om dit te waarborgen wordt de TSO op een gestructureerde manier gerealiseerd.

SKiK gaat ervan uit dat u uw kind een verantwoord lunchpakket meegeeft. SKiK zorgt voor thee, melkproducten of water. Mocht uw kind liever iets anders willen drinken, dan kunt u dit meegeven. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Snoepen mag met mate. Er zijn duidelijke regels en afspraken met betrekking tot hygiëne, gedrag aan tafel, tafelmanieren en sociale omgang. Eten en drinken hoort een sociale en vooral plezierige bezigheid te zijn. Daarom wordt een kind nooit gedwongen te eten, maar wel gestimuleerd tot eten.

Het tarief voor vaste overblijfdagen is €3,45 per kind per dag.
Het tarief voor een 5 of 10 strippenkaart bedraagt €4,20 per strip.

Aanmelden
Wij verzoeken u om via het ouderportaal aan te geven of uw kind aanwezig is op de TSO, tevens verzoeken wij u om aan de leerkracht van uw kind te melden dat uw kind overblijft. Het is belangrijk dat de leerkracht weet op welke dagen uw kind naar de TSO gaat en dus niet door u wordt opgehaald. Als uw kind door bijvoorbeeld ziekte niet naar de TSO komt, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk door te geven via het ouderportaal of de app. Afmelden voorkomt onnodige zorg en onrust.

Back To Top