skip to Main Content

Figaro | KDV

Dagopvang Figaro biedt opvang aan kinderen van 0 t/m 4 jaar. Een groep wordt begeleid door een vast team van drie tot vier pedagogisch medewerkers, waarvan er altijd twee aanwezig zijn. Het kinderdagverblijf “Figaro” bestaat uit 1 verticale stamgroep met maximaal 12 kinderen.

De locatie Figaro is gehuisvest in brede school Batter in Ursem. Een nieuw, ruim pand met een kleurrijke inrichting binnen een veilige omgeving. In het pand zijn ook kinderdagverblijf Figarobuitenschoolse opvang Figaro en twee basisscholen (de Langereis en de Bavoschool) gevestigd. Zo kunt u uw baby, peuter en schoolgaande kind op 1 locatie brengen en halen. Wel zo gemakkelijk!

Opvang

De opvang is geopend van 7:00 uur tot 18:00 uur. Wilt u meer weten over deze locatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kind? Neem dan contact met ons op.

Binnenspelen

Bij Figaro is er veel ruimte voor plezier en ontspanning. De activiteiten die wij aanbieden zijn leeftijdsgericht en stimuleren de ontwikkeling van het kind. Het dagprogramma is evenwichtig opgebouwd en biedt naast georganiseerde groepsactiviteiten ruimte voor vrij spel en eigen keuze. De activiteiten worden in kleine groepjes aangeboden. Hiermee bevorderen we het onderlinge contact tussen de kinderen. Verder werken wij met thema’s die aansluiten op de ontwikkelingsgebieden. Kinderen kunnen altijd gebruikmaken van de grote verzameling spellen uit de spelkast. We hebben zelfs een bibliotheek vol met leuke en spannende kinderboeken. We geven ieder kind de ruimte om zich zelfstandig en in eigen tempo, door spel en ontdekking te ontwikkelen. Kinderen hechten zich aan vaste dagelijkse structuren. Het is daarom belangrijk dat er een vast ritme met vaste regels en herkenbare rituelen zijn. Veel kinderen op de dagopvang slapen nog tussen de middag of, in het geval van zuigelingen, een groot deel van de dag. Het kind krijgt een vaste slaapplek. Kinderen kunnen bij ons ook buiten slapen in een speciaal ‘buitenbedje.’ Aan het begin en aan het einde van de dag is er ruimte voor het begroeten en afscheid nemen van de ouders en voor eventuele vragen of voortgangsgesprekken met ouders.

Buitenspelen

Beweging en frisse lucht zijn belangrijk voor een kind. Daarom zijn we vaak buiten te vinden. Voor verschillende buitenactiviteiten kunnen de kinderen terecht op het naastgelegen voetbalveld en op ons ‘natuurlijk buitenspelen’-plein. Daar staat een schuurtje met buitenspeelgoed waar de kinderen gebruik van mogen maken. Kinderen kunnen zich aanmelden voor verschillende activiteiten binnen of buiten de locatie, zoals koken of tuinieren. Tijdens schoolvakanties organiseren wij uitstapjes, speurtochten of knutselactiviteiten.

Klik hier voor de laatste GGD-rapportage.

Back To Top