skip to Main Content

Figaro | KDV

Kinderdagverblijf Figaro biedt opvang aan kinderen van 0 t/m 4 jaar en is gehuisvest in brede school Batter in Ursem. Een nieuw, ruim pand met een kleurrijke inrichting binnen een veilige omgeving. Naast kinderdagverblijf van 0-4 jaar biedt Figaro ook opvang bij de peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. In het pand zijn ook twee basisscholen (de Langereis en de Bavoschool) en de bibliotheek gevestigd, waarmee een nauwe samenwerking is. Zo kunt u uw baby, peuter en schoolgaande kind op 1 locatie brengen en halen. Wel zo gemakkelijk!

Opvang

De opvang is geopend van 7:00 uur tot 18:30 uur. Wilt u meer weten over deze locatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kind? Neem dan contact met ons op.

Binnenspelen

Bij Figaro is er veel ruimte voor plezier en ontspanning. De activiteiten die wij aanbieden zijn leeftijdsgericht en stimuleren de ontwikkeling van het kind. Het dagprogramma is evenwichtig opgebouwd en biedt naast georganiseerde groepsactiviteiten ruimte voor vrij spel en eigen keuze. De oudste kinderen bij het kinderdagverblijf kunnen vaak aansluiten bij de activiteiten van de peuterspeelzaal. De activiteiten worden in kleine groepjes aangeboden. Hiermee bevorderen we het onderlinge contact tussen de kinderen. Verder werken wij met thema’s die aansluiten op de ontwikkelingsgebieden. Kinderen kunnen altijd gebruikmaken van de grote verzameling spellen uit de spelkast. We hebben zelfs een bibliotheek vol met leuke en spannende kinderboeken. We geven ieder kind de ruimte om zich zelfstandig en in eigen tempo, door spel en ontdekking te ontwikkelen. Kinderen hechten zich aan vaste dagelijkse structuren. Het is daarom belangrijk dat er een vast ritme met vaste regels en herkenbare rituelen zijn. Veel kinderen op de dagopvang slapen nog tussen de middag of, in het geval van zuigelingen, een groot deel van de dag. Het kind krijgt een vaste slaapplek. Kinderen kunnen bij ons ook buiten slapen in een speciaal ‘buitenbedje.’ Aan het begin en aan het einde van de dag is er ruimte voor het begroeten en afscheid nemen van de ouders en voor eventuele vragen of voortgangsgesprekken met ouders.

Buitenspelen

Beweging en frisse lucht zijn belangrijk voor een kind. Daarom zijn we vaak buiten te vinden. Voor verschillende buitenactiviteiten kunnen de kinderen terecht op ons ‘natuurlijk buitenspelen’-plein. Daar staat een schuurtje met buitenspeelgoed waar de kinderen gebruik van mogen maken.

Wij maken graag uitstapjes met de kinderen en nemen hen dan mee naar de speeltuin of de kinderboerderij. Heerlijk spelen met de dieren!

Klik hier voor de laatste GGD-rapportage.

Back To Top