skip to Main Content

Gastouderopvang

SKiK biedt gastouderopvang om tegemoet te komen aan de flexibele opvangvraag zoals opvang op wisselende dagen, tijden, ’s avonds en in weekenden. Door het bieden van gastouderopvang heeft SKiK een totaalpakket: opvang in centra op voornamelijk vaste dagen en de flexibele opvangvraag bij gastouders.
Kinderen vanaf 10 weken tot einde basisschool kunnen een plekje krijgen.

Gastouderbureau Pinokkio is gekoppeld aan de locatie Pinokkio en wordt daarom ook gastouderbureau Pinokkio genoemd.

Bij gastouderopvang wordt er bemiddeld door een medewerker van het bureau, de bemiddelingsmedewerker. Zij brengt vraagouders (ouders die opvang zoeken) en gastouders (mensen die tegen betaling opvang bieden in eigen huis of in het huis van de vraagouder) in het werkgebied Koggenland bij elkaar. De opvang kan variëren van enkele uren per dag of week tot hele dagen, nachten en weekeinden.

Kwaliteit en toezicht

  • De gastouders en hun woning moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • De gastouders worden begeleid door een bemiddelingsmedewerkster.
  • De gastouder werkt volgens het Pedagogisch beleid van het gastouderbureau en krijgt ter ondersteuning een gastoudermap met de nodige beleidsstukken en protocollen.
  • Elke gastouder heeft een geldig diploma en krijgt jaarlijks scholing aangeboden.
  • Elke gastouder heeft een verklaring omtrent goed gedrag, een VOG.
  • Als een gastouder en het huis van de gastouder aan alle eisen van de wet voldoen, kan de gastouder ingeschreven worden in het landelijk register kinderopvang en krijgt deze een eigen registratienummer.

Klik hier voor het laatste GGD rapport.

Back To Top