skip to Main Content

Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en omgaan met verschillen

Samen in de wijk
De BSO is gekoppeld aan de basisscholen in de buurt en maakt onderdeel uit van de wijk of buurt. We stimuleren daarmee ontmoetingen tussen leerkrachten en pedagogisch medewerk(st)ers, zodat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Activiteitenprogramma vol belevenissen
Op de BSO is ruimte en tijd om de leuke en soms gekke ideeën van kinderen uit te voeren. Kinderparticipatie ziet SKiK als een groot goed. Kinderen krijgen de ruimte om aan te geven wat ze graag zouden willen doen op de BSO, welk thema ze leuk vinden en welke regels ze op de groep belangrijk vinden. De ideeën komen van de kinderen en bestaan uit activiteiten op het gebied van sport, spel, knutselen, bouwen, koken, theater en muziek. Kinderen bedenken waar ze aan mee willen doen en mogen ook altijd kiezen voor vrij spel; binnen of buiten.

Ruimte en zelfstandigheid
De groeps- en buitenruimten zijn zodanig ingericht dat de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld wordt, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd wordt en dat de kinderen zich er vertrouwd en veilig voelen. Kinderen spelen graag buiten in de natuur ontdektuin. Als het kind oud genoeg is om zelfstandig naar huis of bijvoorbeeld muziek- of sportles te gaan, leggen we dat vast in het zelfstandigheidscontract dat we samen met het kind en de ouders opstellen.

Dagboek
In het najaar van 2018 starten we met een nieuw ouderportaal, Konnect. Onze pedagogisch medewerk(st)ers maken foto’s van de belevenissen van uw kind. Via de app kunt u deze altijd en overal inzien en kunt u eenvoudig berichten sturen naar onze medewerk(st)ers.

Voor school
‘s Morgens kunt u als ouder rustig naar uw werk vertrekken en uw kind veilig en vertrouwd naar de BSO brengen. Dit is fijn voor de kinderen, maar ook voor u als ouder. Wij zorgen ervoor dat uw kind naar school wordt gebracht.

Na school
Wij zorgen ervoor dat uw kind wordt opgehaald op school door onze medewerk(st)ers.

Er zijn voor de BSO verschillende contractvormen mogelijk:

  • Schoolweken: opvang gedurende de schoolweken, exclusief de lesvrije dagen.
  • Schoolweken + alle vakantieweken

Wennen op de BSO
Bij plaatsing op de BSO vinden we het fijn om elkaar goed te leren kennen. We zullen daarom een wenperiode met ouders afspreken. Wilt u eerst een rondleiding? Jullie zijn van harte welkom!

Voor openingstijden klik hier.

Back To Top