skip to Main Content

SKiK, SPK en SKH vanaf 1 januari 2018 samen verder

Per 1 januari 2018 gaan Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK), Stichting Peuterspeelzalen Koggenland (SPK) en Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) samen verder. SKiK en SPK zijn juridisch in 2017 al gefuseerd naar een organisatie: SKiK. Deze organisatie blijft in 2018 als zelfstandige stichting bestaan, maar valt vanaf 1 januari onder de directie en het bestuur van SKH.

Als maatschappelijke organisaties zijn zowel SKH, SKiK en SPK gericht op de kwaliteit van het aanbod voor kinderen. Door deze samenvoeging is er een goede basis voor voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie. We zetten ons in voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij hechten wij grote waarde aan de intensieve samenwerking met partners als onderwijs, zorg en welzijn en de gemeente.

Klik hier voor het volledige persbericht

Back To Top