Werken bij SKiK

 

Skik is een Westfries woord en betekent plezier hebben, lol, humor. Bij SKiK vinden we dit, naast professionaliteit, heel belangrijk. Enthousiasme en bezieling, bewust zijn van je handelen in alles wat je doet, geldt zeker voor onze medewerkers. Zij vormen de basis van onze organisatie. Onze passie is het bieden van veilige, uitdagende en verantwoorde opvang aan kinderen. De kernwaarden van de organisatie gelden ook voor alle medewerkers. Het verloop van medewerkers is klein, daardoor werken er veel ervaren krachten.

Alle pedagogisch medewerkers bezitten een diploma met minimaal SPW3-niveau. Ze zijn opgeleid om met kinderen te werken. Naast een diploma heeft iedereen die met kinderen werkt een verklaring omtrent gedrag (een VOG). Voor de veiligheid en het kunnen bieden van eerste hulp bij een ongelukje zijn er voldoende geschoolde medewerkers in huis. Zoveel mogelijk medewerkers hebben de basisopleiding kinder-EHBO gevolgd en een aantal ook een verplicht BHV-deel (bedrijfshulpverlener). Elk jaar worden herhalingscursussen gevolgd.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers betrokken worden bij het vormgeven van het beleid en zich blijvend ontwikkelen binnen het vakgebied. Jaarlijks wordt er in samenwerking met een aantal andere organisaties voor kinderopvang een scholingsprogramma opgesteld en aangeboden. Medewerkers kunnen dan een keuze maken uit verschillende trainingen.

 

childtractor


Stichting Kinderopvang Koggenland | Service Bureau | Maelsonstraat 28, 4e verdieping | 1624 NP | HOORN | 0229-248770 | info@skikkoggenland.nl | Privacyreglement