Over ons

In Koggenland zijn wij trots op onze kinderopvang! In 1983 zijn we gestart met één groep dagopvang en ondertussen zijn we uitgegroeid naar 11 locaties in de gemeente Koggenland.

Stichting Kinderopvang Koggenland heeft geen winstoogmerk. Eventuele winst komt ten goede aan de kinderopvang, dus aan de kinderen. Bij ons komt uw kind op de eerste plaats!

Wij bieden een volledig pakket: opvang voor kinderen vanaf 10 weken tot einde basisschool.

Ouders kunnen kiezen uit dagopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. Verder is er een gastouderbureau waar ouders terecht kunnen voor kleinschalige en flexibele opvang bij een gastouder thuis.

IMG_2413Wat maakt onze kinderopvang bijzonder?
De gezellige sfeer, kleine groepen en korte lijnen kenmerken onze kinderopvang.

Het kind staat bij ons centraal.

Wij bieden kinderen een inspirerende, uitdagende en liefdevolle omgeving zodat de persoonlijke en sociale ontwikkeling tot zijn recht komt.

Ouders worden betrokken bij de opvang van hun kind en er worden themafeesten en jaarlijkse uitjes georganiseerd.

Samenwerken met organisaties en partijen in de omgeving van het kind is belangrijk, zoals consultatiebureau, jeugdzorg en onderwijs, al of niet in een brede school.

Het thema bewegen is in onze opvang belangrijk, samenwerking met sportverenigingen is hierbij een nieuwe ontwikkeling.

Klachtenprocedure

Uw eerste aanspreekpunt waar het de opvang van uw kind betreft zijn de pedagogisch medewerkers. Voor vragen, maar ook voor opmerkingen of klachten, kunt u zich tot de pedagogisch medewerkers wensen. Zij staan het dichts bij uw kind en kunnen u in de meeste gevallen helpen.

SKiK neemt klachten altijd heel serieus en probeert deze naar tevredenheid af. In het kader van de Wet kinderopvang hebben we dan ook een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Leidt het bespreken van uw klacht met de direct betrokkene niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de leidinggevende of de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend via ons klachtenformulier.

Externe klachtencommissie

Vanaf 1 januari 2016 kunt terecht voor informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Als de ouders/verzorgers en SKiK er onderling niet uitkomen, kan (vanaf 1 januari 2016) een geschil worden vorgelegd aan de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl. Bij het Klachtloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommisie, zal dan eerst geprobeerd worden om het geschil op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling en mediation.

Ook kunnen ouders in de volgende siutuaties een geschil indienen bij de geschillencommissie:

  • Als SKiK niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht
  • Als ouders en SKiK niet binnen 6 weken het eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht
  • Wanneer van ouders in redelijkheid niet kan worden verlangd om een klacht in te dienen bij SKiK

 

Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier https://www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-reglement.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Bureau SKiK

IMG_6649

Service Bureau SKiK
Maelsonstraat 28, 4e verdieping
1624 NP HOORN
0229-248770
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Stichting Kinderopvang Koggenland 
Service Bureau
Maelsonstraat 28, 4e verdieping
1624 NP HOORN
0229-248770
info@skikkoggenland.nl 
 

Stichting Kinderopvang Koggenland

Service Bureau

Maelsonstraat 28, 4e verd

1624 NP HOORN

0229-248770

info@skikkoggenland.nl