Buitenschoolse opvang

SKiK beschikt over vier locaties waar buitenschoolse opvang wordt geboden. Bij Pinokkio en Figaro wordt ook voorschoolse opvang geboden. De Jozefschool heeft alleen voorschoolse opvang, dit is een aparte locatie.


De schooltijden van uw kind komen niet altijd overeen met uw werktijden. Dat kan een probleem zijn. Maar ook schoolvakanties zijn soms lastig te combineren met uw werk. Onze buitenschoolse opvang biedt een ideale, verantwoorde oplossing: een veilige plek tussen school en thuis.
De buitenschoolse opvang (BSO) beschikt over ruime onderkomens met een huiselijke sfeer. Er zijn verschillende hoekjes waar kinderen kunnen knutselen, spelen, lezen, computeren, huiswerk maken of ravotten. Samen met anderen of alleen.

Ons uitgangspunt is dat de kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. We stimuleren ze hun vrije tijd zinvol te besteden. Maar gewoon lekker luieren op z’n tijd mag natuurlijk ook. De buitenterreinen zijn ruim en bieden uitdaging en avontuur. De locatie De Krekel profiteert bovendien ook nog van een rijke groene omgeving.

De structuur
Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school, bij voorschoolse opvang en halen ze na schooltijd op. Als de school niet op loopafstand van de opvang staat, rijdt er een taxi of bus. De middag wordt gestart met samen iets drinken en eten, waarbij ruimte is voor gesprek en uitwisseling van school- en andere verhalen. Daarna mogen kinderen zelf beslissen wat ze gaan doen. Ze kunnen deelnemen aan de door de pedagogisch medewerker voorbereide activiteiten of vrij spelen. Rond 16:30 uur wordt er nog iets gegeten/gedronken, cracker of fruit. Een BSO-groep bestaat uit naar leeftijd ingedeelde groepen van circa twintig kinderen met twee pedagogisch medewerkers.

Zelfstandigheid
Als kinderen naar de BSO komen, hebben ze er al een schooldag opzitten. Daarom is er bij de BSO veel aandacht voor ontspanning. Er worden leeftijdsgericht activiteiten aangeboden, rekeninghoudend met de ontwikkeling. Er is in overleg met de ouders veel aandacht voor de zelfstandigheid van kinderen. Als kinderen 7/8 jaar zijn bestaat de mogelijkheid om ook buiten de locatie iets te ondernemen, bijvoorbeeld met een vriendje mee en dan zelf terugkomen op een afgesproken tijd. Naarmate kinderen ouder worden, is het belangrijk ze te begeleiden in het nemen van verantwoordelijkheid, het zich houden aan afspraken en te wijzen op de consequenties. Dit proces vindt vooral bij de 8+ groep plaats.

IMG_2811Activiteiten
Kinderen kunnen intekenen voor verschillende activiteiten binnen en soms buiten de locatie. De activiteiten variëren van technisch, creatief, sportief, koken of tuinieren. In Avenhorn wordt met verschillende sportverenigingen samengewerkt. In de schoolvakanties zijn de kinderen vanaf 7:00 / 7:30 uur welkom. Op deze dagen wordt een programma samengesteld met uitstapjes, speurtochten, knutselactiviteiten, speciale evenementen en activiteiten. Vaak gaat dit aan de hand van een thema. In vakanties werken de locaties ook vaak samen, bijvoorbeeld: zelfde thema, gezamenlijke uitstapjes, bij elkaar op bezoek.

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een open en warme sfeer op de groep. Uiteraard met respect voor de persoonlijkheid van ieder kind en ouders.

IMG_2704


Stichting Kinderopvang Koggenland 
Service Bureau
Maelsonstraat 28, 4e verdieping
1624 NP HOORN
0229-248770
info@skikkoggenland.nl 
 

Stichting Kinderopvang Koggenland

Service Bureau

Maelsonstraat 28, 4e verd

1624 NP HOORN

0229-248770

info@skikkoggenland.nl